UNES Kiinteistöhuolto -ohjelmisto helpottaa kiinteistön johtamista

UNES Kiinteistöhuolto on hyvä lisä UNES Isännöinti -ohjelmistolle, ja sellaisenaankin erinomainen työkalu kiinteistönhoito- ja huoltoyrityksille sekä taloyhtiöille. 

UNES Kiinteistöhuolto -ohjelmistolla voi keskitetysti suunnitella kiinteistön huolto-ohjelman eri pituisille ajanjaksoille, mikä helpottaa töiden ennakointia ja aikataulutusta. Toistuvien työvaiheiden automatisointi ja dokumentointi tehostaa ja nopeuttaa työtä. Tehdyt huollot ja korjaukset kirjataan järjestelmään, joista on helppo saada raportit reaaliajassa.

Ohjelmisto helpottaa päivittäistä kiinteistöhuollon johtamista, sillä esimerkiksi työmääräimet on helppo tulostaa tai lähettää sähköpostilla kentällä olevalle henkilöstölle. Raporteista löytyvät myös isännöitsijän tai kiinteistönhoitajan usein tarvitsemat kiinteistön perustiedot, huoltohistoria ja työmääräimet.

Kiinteistöhuolto-ohjelmisto auttaa kulujen hallinnassa

UNES Kiinteistöhuollolla saadaan myös kiinteistön energiankulutus hallintaan. Vakiona seurattavien lämmön, sähkön ja veden kulutuksen lisäksi voit määritellä itse monia muitakin mittareita. Ohjelmalla voi budjetoida tulevia kulutuksia ja löytää poikkeavuuksia, joihin ehditään reagoida nopeasti raportointitiheydestä riippuen. Kulutuksia voi verrata myös muihin kiinteistöihin tai vertailupaikkakuntaan. Ohjelmisto on kehitetty ympäristöministeriön ohjeita noudattaen ja huomioiden käyttäjien toiveet.

UNES Kiinteistöhuoltoa voidaan käyttää omana ohjelmistonaan tai UNES Isännöinti -ohjelmiston rinnalla, jolloin kiinteistöhuolto käyttää isännöintiohjelmaan jo syötettyjä kiinteistön perustietoja.

Kiinteistöhuolto-ohjelmisto pitää tiedot tallessa

Kiinteistöjen teknistyminen on johtanut siihen, että kiinteistöjen ylläpidon osaaminen ja kiinteistöä koskeva data on yhä tärkeämpää. UNES Kiinteistöhuollon avulla kaikki sidosryhmät pääsevät näkemään kiinteistöä koskevat tiedot. Isännöitsijällä, hallituksella ja osakkailla voi muutoin olla erilainen käsitys kiinteistön tilasta.

Ohjelman avulla isännöitsijällä ja hallituksella on ajantasainen tieto ja tilannekuva kiinteistöä koskevaan päätöksentekoon. Tämä edesauttaa myös yhtiön osakkaita saamaan paremman arvon sijoituksilleen. Samalla vältetään väärien päätösten teko ja lisäkustannusten syntyminen. Kiinteistön osakkaat omistavat myös kiinteistöä koskevan tiedon, jota Unes kiinteistöhuollon ohjelmalla dokumentoidaan ja jaetaan osakkaiden käyttöön tehokkaasti ammattitaidolla. 

Kiinteistöhuolto-ohjelmiston hinta alkaen 90 € / kuukaudessa + ALV 24 %

Perustiedot

 • Kullakin taloyhtiöllä on oma tietokantansa
 • Tietokantoja voi vapaasti lisätä ja poistaa (käyttöoikeuden sallimissa rajoissa) 
 • Monipuoliset perustiedot kiinteistöistä:
  • taloyhtiö-, kiinteistö- ja rakennustiedot
  • huoneistot ja niiden laitteet
  • henkilö- ja yhteystiedot
 • Kuvien hallinta: kuvia voidaan liittää
  • taloyhtiöön
  • kiinteistöön
  • huoneistoon tai
  • nimikkeeseen / laitteeseen

Huoltotehtävät

 • Ohjelmistossa on valmiina KH-kortiston mukaiset tehtävänimikkeet ja yleiset tarkastusohjeet. Lisäksi käyttäjä voi luoda omia tarkastuskohteita ja tallentaa kohteille myös erityisiä tarkastusohjeita.
 • Nimikkeiden pohjalta on määriteltävissä päivittäiset ja viikoittaiset tehtävät, kalenterivuoden huoltotehtävät, 12-vuotiskauden tehtävät sekä PTS-korjaukset.

Raportit

 • Kaikista huoltotehtävistä voi tulostaa huoltoraportit
 • Kiinteistöjen korjaukset -raportti
 • Huoneistojen korjaukset -raportti
 • PTS-korjaukset: nimikkeen tai aikajakson perusteella
 • Työmääräin voidaan tulostaa paperille tai lähettää sähköpostilla
 • Avoimet työmääräimet: luettelo työmääräimistä, joilla on tekemättömiä korjaustehtäviä
 • Kiinteistön laiteluettelo