UNES Palkanlaskenta pk-yrityksille ja tilitoimistoille

UNES Palkanlaskenta on helppokäyttöinen palkanlaskentaohjelmisto pk-yrityksille ja tilitoimistoille. Kevyt käyttöliittymä on helppo omaksua ja ottaa itsenäisesti käyttöön ilman erillistä koulutusta. Ohjelma soveltuu myös yritysten omaan palkanlaskentaan.

Palkanlaskentaohjelma auttaa rutiineissa

UNES Palkanlaskenta on suunniteltu yhdessä käyttäjien kanssa, jotta se palvelee mahdollisimman hyvin ammattimaista palkanlaskentaa. Raporttien avulla henkilöstöhallinnon seuraaminen on tarkkaa ja reaaliaikaista. Toimintojen automatisointi helpottaa ja nopeuttaa palkkojen kirjauksia ja maksatuksia. Kuukausipalkkaisten palkat voi laskea helposti vain yhdellä napin painalluksella vakiopalkkatoiminnolla.

Soveltuu eri toimialojen palkanlaskentaan

Ohjelmisto soveltuu useille eri toimialoille, sillä eri palkkalajit laskentasääntöineen ovat helposti muokattavissa kunkin alan työehtosopimuksen mukaiseksi. Raportit voi siirtää Ms Wordiin tai Exceliin jatkokäsittelyä varten ja tietokannoista voi tehdä kyselyjä myös muilla ohjelmilla.

Palkanlaskentaohjelmiston hinta alkaen 90 € / kuukaudessa + ALV 24 %

Perustiedot

Palkanlaskijan työtä säästäviä toimintoja ovat mm.:

 • vakiopalkkojen (kuukausipalkat, luontoisedut jne.) ja vakiopidätysten (ennakkopidätykset, TyEL-maksut, ay-maksut jne.) automaattinen laskenta vakiopalkkojen kirjaustoiminnolla
 • palkkakirjausten jälkeen kaikki palkkakauden raportit ovat vapaasti tulostettavissa
 • palkat voi viedä maksatusta varten konekieliseen tiedostoon, joka pankkiohjelmalla siirretään pankkiin, tai tulostaa palkanmaksulista pankkia varten
 • mm. TAS-, TyEL-tilitystietojen ja verottajan vuosi-ilmoitustietojen välitys ja tarkistus internetin välityksellä on mahdollista
 • laajat integraatiomahdollisuudet muihin taloushallinnon järjestelmiin kuten esim. kirjanpitoon
 • tapahtumien tuonti työajanseurannasta, ohjelma myös kirjaa palkat automaattisesti

Muut tiedot

Mitään tietoja ei lukita, joten muutokset laskettuihin palkkoihin tai muihin tietoihin on vaivatonta tehdä milloin vain.

Tilastojen täsmääminen on helppoa esim. otettaessa ohjelmisto kesken vuotta käyttöön. Ohjelmistossa on kaikki tarvittavat tilastot palkkakausi-, kuukausi-, neljännesvuosi-, vuosi- ja lomavuosiraportteja varten. Lisäksi käyttäjä voi määritellä omia tilastoja.

Ohjelmassa voidaan käyttää salasanasuojausta sekä määritellä palkanlaskijoille eritasoisia oikeuksia tietokantoihin ja valikoihin.

Raportit

 • Palkkaraportit
  • palkkaerittelyt (palkkapussit): vaihtoehtoina tulostus blancolle A4-paperille, esipainetulle lomakkeelle (tilattavissa UNES Oy:ltä), PDF-tiedostoksi tai lähettäminen sähköpostilla työntekijälle
  • palkka- ja tarkistuslista, palkkatapahtumat, palkkakortit, palkanmaksulista, kirjanpidon tilierittely, palkkalaskelmat, palkkatodistukset, lomapalkat ja -laskelmat, parake, ylityötunnit
  • mahdollisuus määritellä ja tulostaa omia raportteja
 • Vero- ja eläkeraportit
  • Työnantajasuoritukset, TyEL- ja verottajan vuosi-ilmoitus
 • AY ja TT-raportit
  • Ay-maksut ja tilityssummat, TT:n palkkatilasto